Obsługa kadrowo-płacowa

kadry zarządzanie zasobami ludzkimi

Zajmujemy się obsługą kadrowo-płacową działalności gospodarczych. W ramach usług z tego zakresu zajmujemy się przede wszystkim:

  • sporządzaniem dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • prowadzeniem akt osobowych pracowników i całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie i inne),
  • sporządzaniem i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
  • obsługą zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  • sporządzaniem list płac z umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
  • wykonywaniem i przesyłaniem do ZUS-u miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
  • sporządzaniem rocznych informacji o dochodach (PIT-11) i rocznego obliczenia podatku (PIT-4R).

Dzięki naszej profesjonalnej obsłudze kadr i płac pracownicy zostaną obsłużeni w sposób terminowy i rzetelny. Korzystamy z zaawansowanym programów pozwalających utrzymać nienaganny porządek w dokumentacji, dlatego zawsze możesz być pewien, że przekazywane przez nas informacje o stanie kadrowo-płacowym Twojej firmy są zawsze wiarygodne i aktualne.

Dlaczego warto zlecić kadry i płace firmie zewnętrznej?

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie outsourcingiem usług związanych z kadrami i płacami, ponieważ ten podstawowy obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością znajomości przepisów i wielu procedur, a poza tym – prowadzenie kadr i płac jest po prostu czasochłonne. Skorzystanie z naszych usług pozwala na oddelegowanie wykonania tego obowiązku specjalistom, co wiąże się z pewnością, że wszystko zostanie zrealizowane na czas w sposób zgodny z przepisami.