Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

księgi finansowe

Oferujemy prowadzenie KPiR wszystkim przedsiębiorcom zobowiązanym do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Nasze procedury postępowania są zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów. W ramach prowadzenia KPiR poza wprowadzaniem wpisów do księgi (zgodnie z dowodami wewnętrznymi oraz przedłożonymi nam dowodami księgowymi) zobowiązujemy się m.in. do:

  • ewidencjonowania i archiwizowania dokumentów,
  • rozliczania transakcji bankowych i międzynarodowych,
  • dokonywania rozliczeń z ZUS-em w ramach ubezpieczeń społecznych,
  • prowadzenia rejestru sprzedaży i zakupu VAT, a także ewidencji środków trwałych,
  • przygotowywania planu amortyzacji,
  • zamykania KPiR na koniec każdego roku podatkowego.

Korzystanie z usługi biura rachunkowego w zakresie prowadzenia KPiR niesie za sobą wiele zalet, między innymi związanych z przeniesieniem odpowiedzialności za tak istotny sektor działania przedsiębiorstwa na inny podmiot, który specjalizuje się w tej dziedzinie.

Kto musi prowadzić KPiR?

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów nie jest wymagane przede wszystkim wówczas, gdy działalność prowadzi księgi rachunkowe lub opłaca zryczałtowany podatek dochodowy. Natomiast wszystkie pozostałe osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie, które wykonują działalność gospodarczą, muszą taką księgę prowadzić, jeśli ich przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły 2 milionów euro (w przeliczeniu kursu NBP).