Prowadzenie ksiąg rachunkowych

księgi finansowe

Wśród podstawowych usług świadczonych przez nasze biuro rachunkowe znajduje się oczywiście prowadzenie ksiąg rachunkowych, tak zwanych pełnych ksiąg. Usługa ta znana jest również pod nazwą pełnej księgowości. W ramach oferty przewidujemy przede wszystkim prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, a także:

  • prowadzenie ewidencji przychodów na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
  • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji podatkowych PIT i VAT,
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego, magazynowej oraz wyposażenia,
  • sporządzanie rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • kompleksową obsługę rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS.

Oczywiście w ramach powierzenia naszej firmie prowadzenia ksiąg rachunkowych otrzymuje się również nieograniczoną możliwość odbywania z naszymi specjalistami konsultacji podatkowych i księgowych.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Zgodnie z zapisami w ustawie o rachunkowości pełną księgowość mają obowiązek prowadzić przede wszystkim spółki handlowe i cywilne, a także wszystkie osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie, które w poprzednim roku podatkowym uzyskały przychody przekraczające wartość 2 milionów euro (w walucie polskiej, w przeliczeniu kursu NBP).

Należy jednak pamiętać, że w innych przypadkach prowadzenie pełnej księgowości nie jest zakazane – można dobrowolnie zdecydować się na tę formę rachunkowości. Pełna księgowość może przyczynić się do uzyskania klarownego obrazu stanu finansowego firmy, co pomaga w podejmowaniu decyzji biznesowych. Dlatego do wyboru sposobu rozliczania się należy podejść w sposób indywidualny.